Модата в бижутерията

дамски-бижута-в-бижутерия-bijuzone

Модата е неотменен спътник на човешкия бит. Със самото съществуване на човечеството съществува  и стремежът към естетическо възприемане на околната среда. Причината за развитието на модата се крие в естественото желание на човека да се отличава и да изтъква своята индивидуалност пред обществото. При ниското развитие на производителните сили в първобитно – общинния строй, когато одраната кожа на дивия звяр служи за облекло, а планинската пещера – за жилище, не може  да се говори за мода в истинския смисъл на думата. Но още тогава, за да подчертае своята индивидуалност и неповторимост, човекът украсява с различни багрила и знаци над бедрените превръзки и наметала от животински кожи. Модата е свързана с човека и неговия начин на живот. За да й пречи, обществото на различни етапи от своето развитие издига ограничителни бариери и я регламентира. Буржоазното общество обявява гръмко своята „ демократизация в облеклото”, която се състои в това, че всеки има право да носи каквото иска. Премахнати са всички възбрани, които дотогава пазят определени видове облекло за аристократите и феодалите, но буржоазно-капиталистическият строй, от друга страна, на малцина дава възможност да се обличат, както желаят. Развитието на модата се намира в тясна връзка с измененията във всички области на обществения, културния и икономическия живот. Единствено в социалистическото общество модата е най-широко достъпна и демократична. Възможността да се подчертае чрез модното изделие характерното и индивидуалното, типичното и своеобразното нараства  с развитието на производителните сили, с по-съвършените оръдия на труда, с нарасналия производствен опит. Нашият век е век на интернационална мода. При тези разширени връзки между хората от различните страни в различните области на живота е немислимо да се говори за чисто национална мода.  Мода е имало и ще има докато съществува неотменна потребност на хората от разнообразие и красота, от непрекъснато обновяване на вещите в тяхното обкръжение.

Онлайн бижута в бижутерия Бижузоун – зоната за евтини бижута!

Споделете с приятели:
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Може да погледне също